Projekty UE

CITYLINK TELECOM SP. Z. O. O.  REALIZUJE UMOWĘ O OBJĘCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPARCIEM W RAMACH KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI 

Komponent C: Transformacja cyfrowa 
Reforma C1.1.: Ułatwienie rozwoju infrastruktury sieciowej zapewniającej powszechny dostęp do szybkiego Internetu 
Inwestycja C1.1.1: Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam
Umowa: KPOD.05.02-IW.06-0378/23-00 pn. „Poprawa dostępu do szybkiego Internetu – powiat aleksandrowski”

W ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO), firma telekomunikacyjna CityLink rozpoczęła również realizację ważnych projektów na terenie powiatu Aleksandrów Kujawski, który jest jednym z obszarów uznanych za tzw. białe plamy w zakresie dostępu do szybkiego Internetu. Celem działań jest znacząca poprawa infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostępność usług cyfrowych dla mieszkańców tej lokalizacji.

Cele i założenia współpracy

Citylink, jako jeden z liderów na rynku telekomunikacji, zobowiązał się do:

  • Rozbudowy infrastruktury: Citylink planuje rozbudowę istniejącej sieci światłowodowej, aby dotrzeć do obszarów, które są obecnie słabo skomunikowane cyfrowo.
  • Dostarczenie szybkiego Internetu: Oferowanie dostępu do Internetu o prędkościach umożliwiających korzystanie z nowoczesnych usług cyfrowych, co jest kluczowe dla rozwoju edukacji, biznesu i usług zdrowotnych na tych terenach.
  • Edukacja i wspieranie użytkowników: Organizacja warsztatów i szkoleń dla mieszkańców, aby zwiększyć ich świadomość na temat możliwości, jakie niesie za sobą dostęp do szybkiego Internetu.

 

Wpływ na lokalne społeczności

Działania te mają istotny wpływ społeczny i gospodarczy, ponieważ:

  • Poprawiają dostęp do edukacji i informacji: Mieszkańcy obszarów objętych projektem zyskają łatwiejszy dostęp do zasobów edukacyjnych, co jest szczególnie ważne w kontekście rosnącej roli e-edukacji.
  • Umożliwiają rozwój lokalnych przedsiębiorstw: Szybki Internet to podstawa dla rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. Umożliwia dostęp do nowych rynków, narzędzi biznesowych i innowacji.
  • Zwiększają jakość życia: Dostęp do rozrywki, telemetryczny czy usług publicznych online znacząco podnosi standard życia.

 

Przyszłe plany

Citylink dąży do kontynuacji i rozszerzania działań w ramach KPO, mając na celu objęcie jeszcze większej liczby lokalizacji, co przyczyni się do kształtowania bardziej inkluzyjnego społeczeństwa cyfrowego w Polsce.

Działania Citylink w ramach KPO to obiecujący krok w kierunku eliminacji cyfrowego podziału i budowania społeczeństwa, w którym każdy, bez względu na miejsce zamieszkania, ma równy dostęp do możliwości, jakie oferuje cyfrowy świat.